ecbo - expertisecentrum beroepsonderwijs
Wat weten we hierover uit onderzoek?
"header 5 5 5 5 "
Interpersoonlijk

OVER DE CANON BEROEPSONDERWIJS

Werkt u in of met het mbo of in de volwasseneneducatie? Dan weet u hoe veelzijdig en complex deze sector is. De wet- en regelgeving voor de sector is ingewikkeld en aan veranderingen onderhevig. Tegelijkertijd is er veel onderzoek gedaan naar allerlei thema’s die met het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie te maken hebben. De Canon beroepsonderwijs is een gids in deze complexe wereld. Per thema maakt de Canon beroepsonderwijs onderzoek, wet- en regelgeving, websites en deskundigen toegankelijk. Zo heeft u altijd relevante kennis over het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie op een snelle en overzichtelijke manier voorhanden.

BLIJF OP DE HOOGTE

Geef uw mening over de Canon
Zoeken

DE VERSCHILLENDE THEMA'S

1. Interpersoonlijk

Interpersoonlijk

2. Pedagogisch

Pedagogisch

3. Didactisch

didactisch

4. Organisatorisch

Organisatorisch

5. Samenwerking

Samenwerking

6. Reflectie en ontwikkeling

Reflectie

7. Mbo in de keten

MBO keten

8. Leren van volwassenen

Leren van volwassenen

1. Interpersoonlijk

Interpersoonlijk

2. Pedagogisch

Pedagogisch

3. Didactisch

didactisch

4. Organisatorisch

Organisatorisch

5. Samenwerking

Samenwerking

6. Reflectie en ontwikkeling

Reflectie

7. Mbo in de keten

MBO keten

8. Leren van volwassenen

Leren van volwassenen